COMIC MAGAZINE COMPETITION

   OHOHO ZIN #4

Autonomni kulturni centar Attack – Croatia – 2022

Marko Dješka, Matija Pisačić, Lea Kralj Jager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    GODIŠNJAK HRVATSKOG STRIPA 2022

Fibra – Croatia – 2022

Darko Macan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    STRIP-PREFIKS #2

Udruga Hrvatski autorski strip – Croatia – 2021

Saša Paprić, Mihaela Erceg, Korina Hunjak, Marko Dješka

 

sxshentai.com